Privacybeleid Meso Clinic

Mesoclinic b.v., gevestigd aan Jacques Dutilhweg 197 3065 KA Rotterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Mesoclinic BV
Jacques Dutilhweg 197
3065 KA Rotterdam
📞 085 060 07 28

De persoonsgegevens die wij verwerken
Mesoclinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die wij van u verwerken

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Uw privacy wordt volgens, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming gewaarborgd.

Doel verwerken persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is,
denk hierbij aan handelingen om onze dienstverlening uit te voeren en om u
diensten/behandelingen en producten te kunnen aanbieden.

Marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt tenzij u hier
toestemming voor heeft gegeven op het toestemmingsformulier en wij dit met u besproken
hebben.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden partijen gedeeld, tenzij de daartoe wettelijk
bevoegde instanties. Er worden niet meer persoonsgegevens verstrekt dan nodig is om u van
dienst te zijn.

Hoelang wij de persoonsgegevens bewaren
Mesoclinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de resultaten te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verstrekt. De bewaartermijn die wij hanteren voor
de categorie van persoonsgegevens is: #retention_period

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om de geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten
verwijderen, hiervoor kunt u contact opnemen met info@mesoclinic.nl, wij zullen hier
zo snel mogelijk op antwoorden.

Beveiliging
Mesoclinic bewaard de persoonsgegevens zorgvuldig, heeft u de indruk dat uw gegevens niet
goed beveilig of bewaard zijn neemt dan contact op via info@mesoclinic.nl